Küldetésünk:

Egyesületünk szerint akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. Célunk, az egész ország területén élő gyerekek, fiatalok helyzetének javítása az iskolai szociális munka elterjedése által. Hisszük, hogy minden iskolának szüksége van egy-egy szociális munkás közreműködésére, aki támaszt nyújt a diákok tanulmányi sikereinek előmozdításához, segíti őket a szocializációjukban, és fellép az iskolákban jelentkező problémák ellen. Fontosnak tartjuk a társadalmi egység, egyenlőség megteremtését, megerősítését mind az iskolában, mind a közvetlen környezetben.

Az első és egyetlen országos hatáskörrel rendelkező szervezet vagyunk, amely az iskolai szociális munka szolgáltatás bevezetésére, valamint annak módszertani hátterének kidolgozására és belső képzések biztosítására vállalkozik. Munkánk során, illetve szakmai kapcsolatainkban egyaránt fontos számunkra a korrektség, a következetesség és a megbízhatóság. Tevékenységünket a profizmus jellemzi. Hozzáértéssel, folyamatos szakmai fejlődésre törekedve, a kompetenciahatárok betartásával végezzük munkánkat.

Kulcsfontosságúnak tekintjük a folyamatos innovációt. A változó igényekre válaszul nyitunk az újszerű, kreatív megoldások irányába. Alapértékeink között kiemelt helyen szerepel a diszkréció, melynek köszönhetően diák, szülő, tanár és iskolai szociális munkás egyaránt bizalommal fordulhat hozzánk. Véleményünk szerint a helyi problémákat a helyi erőforrásokra támaszkodva kell megoldani, ez az általunk képviselt Decentralizált modell lényege.

A Decentralizált modell kidolgozásakor kiindulópontnak vettük, hogy az iskolában mindenkit egy cél vezérel: olyan feltételek megteremtése, melyben a tanulók növekedése, tanulása végbemehet, és mindenki hozzájárul e cél teljesítéséhez. Minden résztvevő értékes, fontos, és felelősséggel tartozik másokért.

A tanoda projekt:

Egyesületünk az EFOP-3.3.1-15 kódszámú kiírás keretén belül pályázatot nyújt be Kisvejkén tanoda projekt megvalósítására.