Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatás

Kompetenciafejlesztés, felzárkóztatásA tantárgyi ismeretek elsajátításán túl személyre szabott fejlesztési terv szerint segítjük a képességeik, készségeik kibontakoztatását, ezáltal javul iskolai eredményességük.
Az egyéni kompetenciafejlesztésnek köszönhetően sikerrel pályázhatnak közép- és felsőfokú intézményekbe, eredményesebben helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.

Szabadidős programok, közösségfejlesztés

Szabadidős programok, közösségfejlesztésNapi munkánkba, programjainkba önkéntes szülőket vonunk be, ezzel kialakítva a bizalmi légkört.
A közös programok segítik a közösséghez tartozás érzésének kialakítását, a szabadidős programok, a sporttevékenységek a fiatalok motiválására is jó hatással van.
A nyitott tanodai programok elősegítik a gyerekek társadalmi integrációját.

 

Tudatos életpálya-építés, szerepmodellek bemutatása

Tudatos életpálya-építés, szerepmodellek bemutatásaTámogatjuk a családok iskolai karrierrel kapcsolatos döntési helyzeteit, segítjük a tudatos iskolaválasztást és életpálya-építést.
Pozitív szerepmodellek, életutak bemutatásával motiváljuk a gyerekeket, a siker elérése az ő számukra is lehetséges.